BMVK VÁLLALKOZÓK NAPJA

​​

Alapítványunk két éve indította útjára a VÁLLALKOZÓK NAPJA rendezvénysorozatot.

Eddigi kerekasztal-beszélgetéseinken száznál is több vállalkozó, szakember, illetve érdeklődő vett részt; rendezvényünk sikere egyben a résztvevők sikere is, hiszen véleményük, kérdéseik és válaszaik megosztásával nemcsak interaktívvá tették a Vállalkozók Napját, de olyan hasznos információkhoz is juthattak, melyek máshol nem hangoztak el.

Az idei év fókuszába a PAKS II. projekt került, mely nemzetgazdasági szintű és így régiónkban, benne megyénket érintően is nagy jelentőségű. Aktualitása, időszerűsége széles körű társadalmi és gazdasági előkészítéséből fakad. Bemutatására kormányzati és szakmai személyiségeket kértünk fel, hogy közreműködésükkel a legilletékesebb szakemberek mutassák be a régió vállalkozásainak a projektet, a beruházás gazdasági helyét és szerepét, s azokat a kapcsolódásokat, melyek terén lehetőség nyílhat egy KKV számára.

 

Jöjjön el, vegyen részt a kerekasztal beszélgetésen és az azt követő szakmai eszmecserén! Szeretettel várjuk 2019. május 3-án Szentlőrincen, a BMVK Rendezvény Centrumában!

Vállalkozók Napja, egy emberközeli beszélgetés!

 

RENDEZVÉNYÜNK CÉLJA VÁLTOZATLAN

A Vállalkozók Napja életre hívásával egy olyan „találkozót”, információs rendezvényt hoztunk létre, melyen a résztvevők közvetlenül, személyesen is felvehetik a kapcsolatot számos kormányzati felelős személlyel, a gazdasági élet szereplőivel, illetve nem utolsó sorban egymással: olyan vállalkozásokkal, akiket már jól ismernek, vagy olyanokkal, akiket szeretnének megismerni.

 

A KEREKASZTAL  SZEREPE, HASZNOSSÁGA

Fontosnak érezzük, hogy szélesítsük a régió mikro-, kis- és középvállalkozásainak kitekintési lehetőségét és kapcsolatrendszerét, s nem utolsó sorban „első kézből” juthassanak a tevékenységükhöz szükséges hiteles információkhoz, hiszen ezen komponensek adják a jövőkép alapjait.

A rendezvény emberközeliségéből nemcsak a nyitottság, valamint a közvetlen hangnem következik, de egyúttal az is, hogy lehetőség nyílik a különböző szakmai vélemények megosztására és megvitatására, sőt, a beszélgetés során felmerülő ötletek akár a szabályozás területén is szerephez juthatnak.

Nemcsak számos tanulmány jutott ugyanarra a következtetésre, de valójában a józan ész is azt sugallja, hogy az üzleti életben elengedhetetlen és egyben megkerülhetetlen a személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Több, mint 25 év tapasztalata alapján bizton állítjuk: hálózatosodás (legyen az iparági összefogás, vagy épp 2-3 vállalkozás partnersége) nélkül sokkal nehezebb állni az egyre éleződő versenyt.

Nem titkolt szándékunk, hogy B2B rendezvényünkkel 2019-ben is hozzájáruljunk új, minden érintett számára jövedelmező üzleti kapcsolatok kialakulásához. Ez a cél vezérelt minket az idei téma kiválasztása, valamint a megfelelő előadók / beszélgetőpartnerek felkérése során.

 

AKIKKEL TALÁLKOZHAT

Vendégeink, a kerekasztal felkért résztvevői:
Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Miniszterelnökség
Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, Miniszterelnökség
Dr. Mikulás Brigitta, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkárság Infrastruktúra-fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, Miniszterelnökség
Dr. Miseta Attila rektor, Pécsi Tudományegyetem
Jenei Zoltán kancellár, Pécsi Tudományegyetem Kancellári Hivatal
Balázs Ákos elnök - projektmenedzser, A Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért elnöke, a NYITOK program projektmenedzsere
Dr. Síkfői Tamás elnök, Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Ascsillán Endre alelnök, GE Közép-Kelet Európa 
Pohl Ákos ügyvezető, építőmérnök és nukleáris szakmérnök, CEOS Kft.
Galovics Gábor ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt., Dél-dunántúli Régió

Kerekasztalunk moderátora Dr. Szécsi Gábor dékán úr, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának vezetője.

 

A nap főprogramját, vagyis a Paks II. projekt üzleti lehetőségeiről zajló kerekasztal-beszélgetést követően a rendezvényen megjelenő vállalkozások és partnerek számára B2B jelleggel bemutatkozásra, kötetlen találkozóra is lehetőség nyílik, mely egyben alkalmat ad, eszmecserére, az egymással történő megismerkedésre és talán, ami e mellett a legfontosabb, a szakmai és üzleti kapcsolatok építésére.

Mindehhez Rendezvény Centrumunk infrastruktúrája biztosítja a színvonalas környezetet. Az egyedi bemutatkozást is igénylő partnereinknek idén is lesz lehetőségük installáció igénylésére (egyedi pavilon), melyben önállóan megjelenve be tudják mutatni vállalkozásukat, szolgáltatásaikat. A szolgáltatást a regisztrációs felületen lehetséges igényelni!

 

FŐ TÁMOGATÓNK

​​

 

REGISZTRÁCIÓ

A rendezvényre regisztrációt követően tud jelentkezni. Tovább a regisztrációra: http://vallalkozoknapja.bmvk.hu/regisztracio
A részvételi (regisztrációs) díj 12.000 Ft + ÁFA, mely a kerekasztal beszélgetésen való részvételen túl tartalmazza a programot követő állófogadási meghívásunkat is, ahol a tavalyi évben megkedvelt helyi termékek kapnak ismét teret. A kínálattal támogatni szeretnénk a megyénkben élő kistermelőket, termékeik népszerűsítését.

Szeretettel várjuk a kerekasztal beszélgetésre a III. Vállalkozók Napjára! Várjuk megtisztelő jelentkezését!

 


Szívélyes üdvözlettel:


Pohl Marietta
ügyvezető igazgató